Print this page

Inspekcijski pregled i kontrola zdravstvene ispravnosti mrijestilišta Kremenik za 2020.

U svrhu poribljavanja sa ribljom mlađi ili ribama za sezonu 2019./2020. izvršena je pregled mrijestilišta Kremenik kao i kontrola zdravstvene ispravnosti i zdravstvenog stanja riblje populacije na mrijestilištu.


Uzeti su uzorci kože/peraja, škrga i crijevnog sadržaja za adspekcijski, sekcijski i mikroskopski pregled. Pregled i uzimanje uzoraka su izvršili stručnjaci Veterinarskog fakulteta-veterinarskog instituta odjeljenja za akvakulturu Sarajevo i nadležne inspekcijske službe o čemu je sačinjen Zapisnik. Ispred USR Vitez prisutan predsjednik Dragan Jonjić i ribočuvar Naser Topčić.