Print this page

Uređenje i dezinfekcija mrijestilišta

Ovih dana izvedena je akcija uređenja mrijestilišta.


Matičnjaci iz vanjskog bazena su izmješteni, očišćeni su nanosi mulja i algi, izvršena je kompletna dezinfekcija i bazen je napunjen. Dovodi i odvodi vode su pregledani i očišcćni. Trava oko objekta, bazena i pristupnog puta je pokošena.