info@usrvitez.ba

Zaštita rijeka u FBiH

Smanjenje zagađenja rijeka i postizanje njihovog dobrog stanja ostvaruje se adekvatnom zaštitom voda. Shodno važećoj regulativi zaštita voda, samim time i rijeka, ostvaruje se sprečavanjem, ograničavanjem, zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu uticati na zagađenje voda, prečišćavanjem otpadnih voda, nadzorom nad izvorima zagađenja, te drugim aktivnostima usmjerenim na očuvanje i poboljšanje stanja voda.

IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA
ZAŠTITA RIJEKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
april/travanj 2023. godine

Dostupne informacije ukazuju na to da rijeke u FBiH nisu adekvatno zaštićene, što za posljedicu ima njihovo loše stanje. Većina rijeka na području Federacije BiH zagađena je nizvodno od gradova i naselja, budući da se otpadne vode ispuštaju u vodotoke uglavnom bez prečišćavanja. Korita rijeka su veoma često i mjesta za odlaganje čvrstog otpada, što dodatno utiče na zagađenje. U slučajevima kada se u rijeke izlivaju velike količine neprečišćenih otpadnih voda, kao što je slučaj u FBiH, dolazi do znatnog poremećaja prirodne ravnoteže i zagađenja vodotoka, koji predstavljaju opasnost po zdravlje stanovništva.