info@usrvitez.ba

Dogovor o revitalizaciji rijeke Lašve

Obavještavamo članove USR Vitez da je potpisan dogovor sa investitorom G-Tank iz Viteza u vezi gradnje MHE "Lašva" (lokacija ispod Impregnacije) o revitalizaciji dijela vodotoka na kojem će se graditi MHE. Revitalizacija se odnosi na štete koje će nastati tokom same gradnje objekta.

Prije početka izvođenja radova na MHE "Lašva" u prvoj fazi se izvode slijedeće aktivnosti:
1. Investitor G-Tank je izvršio uplatu na žiroračun USR Vitez u iznosu od 10.000 KM. USR Vitez je za kompletni uplaćeni iznos izvršio narudžbu potočne pastrmke u količini 1.000 kg, uzrasta 16 cm, iz ribogojilišta Dekorativa Rama. Navedenom količinom potočne pastrmke izvršit će se poribljavanje rijeke Lašve na dionici od mosta Modrulja do Mošunja u narednim danima. Poribljavanje će biti objavljeno na web stranici.
2. Zbog gradnje MHE "Lašva" će se izvršiti izlov ribe elektroagregatom nizvodno od navedenog objekta u dužini 2.000 metara. Sva izlovljena riba će se prebaciti uzvodno počevši od mosta Modrulja do Mošunja. Obzirom da USR Vitez nije ovlaštena za izlov ribe elektroagregatima sklopljen je ugovor sa "Udrugom CEAV - Centar za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta" iz Mostara za navedenu aktivnost.
3. Nakon završenih građevinskih radova i puštanja u rad MHE "Lašva", investitor se obavezao uplatiti protuvrijednost od 700 kg potočne pastrmke, kojom će se izvršiti poribljavanje uzvodno i nizvodno od MHE.

Ujedno obavještavamo članove da je u toku pojačana kontrola ribolovnih voda USR Vitez (ribočuvari i volonterska ribočuvarska služba).

LOKACIJA IZGRADNJE MHE "LAŠVA"

centrala 2014