info@usrvitez.ba

Vanredna Skupština SRS FBiH

Održana je Izvanredna skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u Žepču. sa početkom u 11,00 sati. Na skupštini je bilo prisutno 48 delegata iz članica SRS FBiH. Skupštinu je vodio Predsjednik Zlatko Hodak. Tokom obrađivanja previđenog dnevnog reda izabrani su novi članovi Upravnog odbora SRS FBiH i to:

1. Osman Hodžić – Tuzlanski kanton (predsjednik UO)
2. Danijel Kobačić – Srednjobosanski kanton (zamjenik predsjednika UO)
3. Christian Oršolić – Posavski kanton
4. Zijad Sinanović – Zeničko-dobojski kanton
5. Bahrudin Vrana – Bosansko-podrinjski kanton
6. Matko Korgić – Hercegovačko-neretvanski kanton
7. Senad Kapo – Sarajevski kanton
8. Tihomir Filipović – Hercegovačko-bosanski kanton
9. Čajić Samir – Unsko-sanski kanton
10. Zapadno - Hercegovački kanton (nije bilo predloženih kandidata).

Skupština je usvojila sve predviđene tačke dnevnog reda i završila sa radom u 15,30 sati. Nakon Skupštine upriličen je zajednički ručak za prisutne delegate u restoranu Libertas-Konzum.