info@usrvitez.ba

Sastanak UO i NO 15.02.2017.

Dana 15.02.2017. godine održan je zajednički sastanak Upravog i Nadzornog odbora u Ribarskom domu sa početkom u 18.00 sati. Na sastanku su sumirani rezultati postignuti u 2016. godini te je ukazano na neke manje propuste u radu koje treba ispraviti u 2017. godini. Također je razgovarano o planovima rada za 2017. godinu te je naglašeno da je od 2017. godine glavni i stalni prioritet poribljavanje rijeke Lašve i pritoka. Također je potrebno formirati i komisiju za nadzor nad mrijestilište što je obaveza UO na prvom narednom sastanku. Sastanci u Ribarskom domu se i dalje odvijaju pod svjetlošću svijećama jer još nismo dobili odobrenje od OV Vitez za uvođenje el.energije u Ribarski dom za šta je predat zahtjev OV Vitez. 

Sastanku su prisustvovali:
Upravni odbor - Dragan Jonjić, Josip Bertović, Emzudin Sarajčić, Stipica Mlakić, Marjan Azinović i  i Novak Šarić (odsutan: Nevzudin Ahmić)
Nadzorni odbor - Zoran Šakić i Jasmin Hrustić i Dragan Augustinović
Tajnik - Ivica Kovač, zapisničar