info@usrvitez.ba

Spašavanje ribljeg fonda 2014.

USR Vitez, u saradnji sa agronomskim institutom Mostar i Centrom za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta Mostar, uradila je akciju spašavanja autohtonih salmonidnih vrsta riba u rijeci Lašvi. Na današnji dan smo izveli dvije akcije. Jedna grupa članova je čistila potez Lašve na Divjaku, a druga grupa je radila na spašavanju i prebacivanju ribljeg fonda. Nakon prošlotjedne uspješno obavljenje akcije kontrole ribljeg fonda te niza akcija čišćenja korita rijeke Lašve i njenih pritoka u subotu 05.04.2014. je urađeno izlovljavanje ribe, tzv elektroribolov, na području Draganovac, (od Radakovog mosta pa sve do mjesta gdje je planirana izgradnja brane MHE "Lašva", druge u nizu od pet planiranih minihidrolelektrana). Iako se radi o izlovljanju ribe električnom energijom, ono je nažalost nužno jer u protivnom tokom radova može doći do potpune devastacije flore i faune nizvodno. Akcija je najavljena Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB čiji su predstavnici i prisustvovali samoj akciji. Cijela akcija u potpunosti je financirana od strane investitora radova G-tank Vitez. Sva ulovljena potočna pastrmka je prebačena na novu lokaciju, uzvodno od mosta na Modrulji, a primjerci lipljena i mladice su prebačeni na mušičarsku stazu LT. Ispred USR Vitez u akciji su sudjelovali: Miro Grabovac, Dragan Jonjić, Stipica Mlakić, Duško Pucar i Novak Šarić. Zahvaljujemo ribogojilištu "Izmišljeni potok" koji su obezbjedili vozilo za prevoz ribe i kisik. Paraleno sa ovom akcijom se odvijala akcija čišćenja rijeke Lašve na lokaciji most Divjak.

Centar za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta Mostar
Braća Anto, Mijo i Ivan Lovrić iz Rame već duže vrijeme surađuju sa Institutom u Mostaru i kako sami kažu uvijek se iznova vesele doći u Središnju Bosnu. Između ostalog Anto Lovrić nam je pojasnio da oni rade na području cijele države BiH te da se služe modernim instrumentima koji ni na koji način ne štete niti biljnom a pogotovu ne životinjskom svijetu koje žive u vodama. Uređaj iako radi na električnu energiju nije opasan za ljude. Iznenađen je koliko je Lašva bogata ribama posebno potočnom pastrvom, mladicom, lipljenom, pešom, mrenom i klenom kao i velikim brojem mlađi. Na kraju je napomenuo da svi oni koji imaju potrebu za kvalitetnom kontrolom ribljeg fonda mogu poslati upit na Institut u Mostaru.