info@usrvitez.ba

Sastanak sa načelnikom 2020.

Sastanku su prisustvovali načelnik općine Vitez, gdin. Tomislav Bošnjak-Matić sa savjetnikom i članovi USR Vitez, Josip Rajić, Dragan Jonjić i Novak Šarić. Tema sastanka je bila pomoć općine Vitez oko administrativnih rješenja (papirologija) oko Ribarskog doma i mrijestilišta, prevazilaženje problema tokom pandemije kao i pomoć Općine u radu mrijestilišta. Ponovo smo tražili da se Općina uključi oko problematike divljih deponija na obalama, tj. da pokrene inicijativu na nivou općina koje se nalaze u slivu rijeke Lašve kao i mogućnosti angažiranja eko-policajca na teritoriji općine Vitez (što tražimo na svakom sastanku, obzirom da je takva osoba nekada postojala).