info@usrvitez.ba

Plan poribljavanja za 2022.

Na zajedničkom sastanku Upravnog i Nadzornog odbora održanom dana 27.06.2022. godine donešen je Plan poribljavanja III ribolovnog područja-zona III.

U Planu poribljavanja III ribolovnog područja-zona III definirano je V faza poribljavanja i to:
- I faza - kompletan sliv rijeke Kruščice i ostale pritoke rijeke Lašve sa 30.000 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta
- II faza - rijeka Bila od Stožerinskog potoka nizvodno do ušća u rijeku Lašvu (dio rijeke Bile kojim gospodari USR Vitez) sa 10.000 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta
- III faza - mušičarska staza sa cca 100 kg matica potočne pastrmke iz našeg mrijestlišta (dio starog matičnog jata odlazi u mirovinu)
- IV faza - krajem ribolovne sezone rijeka Lašva sa 60.000 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta
- V faza - rijeka Lašva "otvorena voda" sa 400 kilograma potočne pastrmke lovne dužine (namjenjena za ribolov i izlov, ako ne počnu radovi na izmještanju korita Lašve pri izgradnji brze ceste što će prolongirati ovu fazu)
Mlađ potočne pastrmke je potrebno držati u uzgoju još minimalno 2 mjeseca kako bi dostigla potrebnu dužinu za poribljavanje.

Sva poribljavanja će organizirati Komisija za poribljavanje uz nadzor nadležne kantonalne inspekcije. Realizacija Plana poribljavanja počinje čim dobijemo "Uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti" mlađi iz našeg mrijestilišta.

sastanak UO i NO