info@usrvitez.ba

Donacija mlađi za Lepenicu

Za našeg prijatelja Ninoslav Laštro koji nam nesebično pomaže naročito u zaštiti i uzgoju mladice (hucho hucho) izdvojili smo 1.000 komada mlađi potočne pastrmke. Mlađ potočne pastrmke je ubačena u rijeku Lepenicu na teritoriji Kiseljaka koji pokriva USR Kiseljak.