info@usrvitez.ba

Plan poribljavanja za 2023.

Na zajedničkom sastanku Upravnog i Nadzornog odbora održanom dana 04.09.2023. godine donešen je Plan poribljavanja III ribolovnog područja-zona III.

U Planu poribljavanja ribolovnog područja Udruge sportskih ribolovaca Vitez definirane su IV faze poribljavanja. Poribljavanja će se izvršiti sa mlađi potočne pastrmke koju smo sami uzgojili u "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik. Za poribljavanje je izdvojeno ukupno 100.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 7-10 cm.

- I faza - kompletan tok rijeke Lašve sa mlađi potočne pastrmke uzrasta u količini 70.000 komada
- II faza - kompletan sliv rijeke Kruščice sa 20.000 komada mlađi potočne pastrmke
- III faza - rijeka Bila od Stožerinskog potoka nizvodno do ušća u rijeku Lašvu (dio rijeke Bile kojim gospodari USR Vitez) sa 8.000 komada mlađi potočne pastrmke
- IV faza - svi ostali potoci sa 2.000 komada mlađi potočne pastrmke

Tačan termin svih poribljavanja objavit ćemo nakon dogovora sa nadležnim kantonalnim inspekcijama (planirano u narednih 7-14 dana).

plan porbiljavanja 1

plan poribljavanja 2