info@usrvitez.ba

Poziv članovima na poribljavanje 2018.

Na zajedničkom sastanku UO, NO i Komisije za poribljavanje održanom 06.09.2018. godine donešen je Plan poribljavanja mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta. Zbog dužine vodotoka planiranih za poribljavanje isto će se izvršiti u dva navrata. Poribljavanje je planirano sa količinom od 50.000 komada uzrasta 9-12 cm na način da se u rijeku Lašvu ubacuje 30.000 komada, rijeku Kruščicu sa svojim pritokama 10.000 komada i rijeku Bilu, Vranjski potok i sve ostale pritoke 10.000 komada. Poribljavanje će se vršiti uz prisustvo nadležne kantonalne inspekcije. Prva faza je 14.09.2018. godine (petak). Pozivamo članove da se odazovu ovoj akciji kako bi poribljavanje bilo što kvalitetnije.
Bistro!