info@usrvitez.ba

Poribljavanje mlađi potočare 2018.

Dana 14.09.2018. godine izvršena je prva faza poribljavanja mlađi potočne pastrmke uzrasta 9-12 cm u količini 30.000 komada. Akciju poribljavanja je vodio Branko Šakić, predsjednik komisije za poribljavanje, a nadzor su izvršile nadležne kantonalne inspekcija o čemu je sačinjen i Zapisnik o poribljavanju. U prvoj fazi poribljene su slijedeće lokacije: Radakov most, Mahala-Bebin most, Stari Vitez od mosta do MHE, Divjak, Kolotin, Mošunj, rijeka Bila i Krčevljanski potok. Zahvaljujemo se svima koji su pružili pomoć pri ovoj akciji.

Druga faza je u nedelju 16.09.2018. godine, a po Planu poribljavaju se ostali potoci i rijeka Kruščica sa pritokama. Pozivamo članove da se odazovu i ovoj akciji kako bi se mlađ što bolje rasporedila u vodotocima.