info@usrvitez.ba

Prvo poribljavanje u 2023.

Nakon pomora ribljeg fonda ispuštanjem velikih količina mulja iz akumulacije MHE Vitez 1 na dan 21.01.2023. godine, a nakon niza akcija sanacije i čišćenja obala i korita rijeke Lašve napokon smo dobili zeleno svjetlo da možemo izvršiti poribljavanje. Danas je odrađeno prvo ovogodišnje poribljavanje koje je bilo planirano pred otvor sezone 2023. godine, ali je odgođeno zbog ekocida na rijeci Lašvi. Poribljavanje mušičarske staze je izvršeno potočnom pastrmkom (iz ciklusa 2021./2022.), koja je trebala biti ubačena na mušičarsku stazu pred otvor sezone 2023. godine iz našeg uzgoja u količini 2.000 komada uzrasta do 15-25 cm i 30 matica potočne pastrmke težine 1-2 kg koje su prebačene sa mušičarske staze u mrijestilište krajem 2022. godine. U narednom periodu je planiran veći broj intezivnijih poribljavanja svih voda na području USR Vitez pri čemu je prioritet rijeka Lašva. Zahvaljujemo se članovima koji su odradili ovu akciju, a posebna zahvala ide poduzeću POMINO koji su nam ustupili vozilo na korištenje!