info@usrvitez.ba

Poribljavanje Lašve 2023.

Danas smo dovršili I fazu po Planu poribljavanja u kojoj je poribljena rijeka Lašva sa mlađi potočne pastrmke koju smo uzgojili u "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik. Ovo poribljavanje je ujedno i najveće po količini ubačene mlađi potočne pastrmke u jednoj akciji. Ukupno je ubačeno 55.000 komada mlađi uzrasta 7-10 cm na dijelu rijeke Lašve od Starog Viteza nizvodno. Poribljavanje su izvršili: Zoran Bralo, Edin Fejzić, Vlatko Strukar, Miran Babić i Nono Šarić. Priprema mlađi i opreme - Naser Topčić i Dragan Jonjić. Prevoz ribe Edin Etko Fejzić. Poribljavanje je izvršeno uz nadzor kantonalne poljoprivredne i veterinarske inspekcije.
U narednim danima slijedi poribljavanje rijeke Bile od Stožerinskog potoka nizvodno do ušća u rijeku Lašvu (dio rijeke Bile kojim gospodari USR Vitez) sa 8.000 komada mlađi potočne pastrmke i ostalih potoka na našem ribolovnom području sa 2.000 komada mlađi potočne pastrmke.