info@usrvitez.ba

Projekt zaštite od poplava

Obzirom da se "Mini-centar za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik nalazi okružen sa 3 potoka i močvarnim dijelom te da pri obilnijim padavinama i topljenju snijega često dolazi do plavljenja terena na kojem se nalazi mrijestilište planirali smo povećati zaštitu od poplava kako bi smanjili mogućnost nastanka štete na matičnim jatima i riblje mlađi u uzgoju. Iako smo uradili dva manja drenažna kanala u nekoliko navrata je dolazilo do plavljenje mrijestilišta pri čemu su nastale veće štete na matičnim jatima riba i mlađi.
Relizacija ovog projekta je izvedena u suradnji sa djelatnicima JKP Vitkom Vitez koji su nam nesebično pomogli te je urađen drenažni kanal većeg kapaciteta oko mrijestilišta.
Zahvaljujemo se JKP Vitkom Vitez na pruženoj pomoći i dosadašnjoj suradnji.


poplava 2019
foto poplave sa ogromnim štetama