info@usrvitez.ba

Izvještajna skupština 2023.

Dana 19.02.2023. godine u Ribarskom domu održana je izvještajna Skupština Udruge sportskih ribolovaca Vitez.

UVODNI DIO
Prisutne je pozdravio predsjednik Dragan Jonjić te je pozvao da se minutom šutnje oda počast preminulim članovima USR Vitez. U uvodnom dijelu dodijeljene su Zahvalnice onima koji su u prethodnom periodu pomogli i unaprijedili rad USR Vitez.
- gdin Fahrudin i Džanan Habibović - za uspješnu suradnju i svesrdnu pomoć u uzgoju mladice
- gdin Robert Oroz - za suradnju i dugogodišnji angažman na zaštiti rijeka i potoka
- Ekološko društvo „Bistro-Hrabre Žene Kruščice” - za suradnju i dugogodišnje aktivnosti na zaštiti sliva rijeke Kruščice
- Prof. dr. sci. Adnan Jažić, ihtiolog Pavle Spasojević i mr. veterine Đevad Handžar - za uspješnu suradnju i svesrdnu pomoć u aktivnostima uzgoja i zaštite autohtonih salmonidnih vrsta riba

RADNI DIO
Izabrani su organi rada Skupštine i predložen je Dnevni red koji je jednoglasno usvojen bez izmjena, a zatim se prešlo na izvještaj o radu USR Vitez za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine.
- U izvještajnom dijelu tajnik USR Vitez, Novak Šarić, podnio je opširan izvještaj o radu za 2022. godinu o projektima, akcijama, radu mrijestilištu, radu mušičarske staze i Ribarskog doma, ekologiji i zagađenjima te naplaćenim štetama, ukratko o većem broju izvršenih poribljavanja, aktivnostima UO i NO, zaštiti i čuvanju ribljeg fonda, takmičenjima...itd. U izvještaju je vidljivo koliko mnogo je bilo aktivnosti u protekloj godini te koji su ostvareni rezultati. Uz pomoć općine Vitez izvršena je zamjena dotrajalog krova na objektu mrijestilišta te je izvršena nabavka neophodne opreme za uzgoj riba. Članovima je predočeno trenutno stanje u mrijestilištu u kojem se nalazi 8 jedinki odraslih matica mladice kao i 15 mladica uzrasta do 35 cm. Matično jato potočne pastrmke čini cca 300 komada matica. U mrijestilištu se nalazi i 3.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 14-18 cm koje su ostavljene u uzgoju od prošlog mrijesta. U ovogodišnjem ciklusu mrijesta u 7 turnusa dobili smo nešto preko 300.000 komada oplođene ikre potočne pastrmke. Veći dio mlađi će ići za poribljavanje naših voda, dio za zainteresirana ribolovna udruženja sa kojima smo potpisali sporazum o zajedničkom učešću u uzgoju, a dio kao donacija pojedincima i udruženjima koji nam pomažu u radu.
- U financijskom izvještaju za 2022. godinu je članstvo upoznato sa brojem prodatih godišnjih i dnevnih dozvola, ostvarenim vanrednim financijskim prihodima kao i rashodima. Istaknuto je da USR Vitez nema dugovanja ni po kojem osnovu prema drugima sa napomenom da je izvršen prebačaj od 30% na Plan za 2022. godinu. Izvještaj je jednoglasno usvojen.
- U izvještaju Komisije za poribljavanje iznešena su sva poribljavanja potočnom pastrmkom i mlađi hronološki uz nabrojane količine, uzrast i tržišnu vrijednosti ubačene ribe. Predstavljene su sve lokacije izvršenih poribljavanja te se zahvalilo članovima koji su sve akcije odradili po zacrtanom Planu. Izvršena su 3 veća poribljavanja rijeka (Lašva, Bila i Kruščica) i 8 manjih poribljavanja potoka sa 102.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 7-12 cm. Poribljeni su skoro svi vodotoci na teritoriji općine Vitez. Također je početkom 2022. godine vraćen dio matica poslije mrijesta na mušičarsku stazu u količini 70 komada. Izvještaj je jednoglasno usvojen.
- Predstavljen je i prijedlog finansijskog plana sa planiranim prihodima i rashodima za 2023. godinu baziran na 110 članova. Isti je jednoglasno usvojen
- Plan rada za 2023. godinu je dobio pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB i odobrenje federalnog Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Naglašeno je da se većina aktivnosti redovno postavlja na našu web stranicu sa fotografijama i video zapisima. Iskazana je zahvalnost općini Vitez i općinskom načelniku gdin. Boris Marjanović na svesrdnoj pomoći u radu Udruge tokom 2022. godine.
Još jednom se zahvaljujemo većem broju donatora, članovima i prijateljima udruge, koji su nam pomagali finansijski, donacijom opreme i kemikalija, ribom za ishranu mladica u mrijestilištu kao i donacijom vozila za poribljavanje tokom 2022. godine.

RAZNO
- Pod tačkom razno članovi su upoznati sa svim poduzetim i planiranim aktivnostima vezanim za "incident" na rijeci Lašvi ispuštanjem velikih količina mulja iz akumulacije MHE Vitez 1 na dan 21.01.2023. godine.
- Skupština je usvojila prijedlog o organiziranju radne akcije na čišćenju obala i vodotoka mušičarske staze na dan 25.02.2023. godine (subota).
- Otvorenje ribolovne sezone 2023. godine je otvorena voda 25.02.2023. (subota) mušičarska staza 26.02.2023. (nedelja).