info@usrvitez.ba

Izvještajno-izborna skupština 2024.

Dana 16.02.2024. godine, u maloj sali Općine Vitez, održana je izvještajno-izborna Skupština USR Vitez. Skupština je počela minutom šutnje u spomen na preminule članove USR Vitez. Sve prisutne je pozdravio dosadašnji predsjednik USR Vitez Dragan Jonjić te se prešlo na rad po tačkama Dnevnog reda koji je usvojen bez izmjena i dopuna.

IZVJEŠTAJNI DIO
- Dosadašnji tajnik USR Vitez, Novak Šarić, podnio je opširan izvještaj o radu za 2023. godinu o projektima, akcijama, radu mrijestilištu, radu mušičarske staze i Ribarskog doma, ekologiji i zagađenjima, aktivnostima UO i NO, zaštiti i čuvanju ribljeg fonda, takmičenjima...itd. Završetkom vanredne Revizije ribolovne osnove dijela vodotoka rijeke Lašve nizvodno od MHE Vitez krajem 2023. godine kompletna dokumentacija je predata pravnim zastupnicima. Zbog izmještanje dijela vodotoka rijeke Lašve od strane Cesta FBiH na ribolovnom području udruženja Travnik, Novi Travnik i Vitez održan je niz zajedničkih sastanaka u cilju naknade šete na ribolovnom fondu.
- U izvještaju o poribljavanju iznešena su sva poribljavanja potočnom pastrmkom hronološki uz nabrojane količine, uzrast i tržišna vrijednost ubačene ribe. Predstavljene su sve lokacije izvršenih poribljavanja te se zahvalilo članovima koji su sve akcije odradili po zacrtanom Planu.
- U 2023. godini je izvršeno poribljavanje naših voda sa 100.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 7-10 cm, 2.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 15-25cm i 30 komada matica prosječne težine 1,5 kg.
Poribljavanja su izvršena na riejci Lašvi i pritokama, sliv Kruščice, rijeka Bila i potoci: Vraniski potok, Lupnica potok, Prala potok, Kremenik, Mačkov potok, Tolovićki potok, Preoški potok i Kremenik. U izvještaju je vidljivo koliko mnogo je bilo aktivnosti u protekloj godini te koji su ostvareni rezultati. Izvještaj je jednoglasno usvojen.
- Financijski izvještaj za 2023., Izvještaj Nadzornog odbora, Program rada USR Vitez za 2024. i Financijski plan za 2024. su jednoglasno usvojeni.

IZBORNI DIO
U izbornom dijelu za period 2024.-2028. godine izabrani su slijedeći članovi i to:
- Predsjednik USR Vitez - Dragan Jonjić
- Zamjenik predsjednika - Emzudin Sarajčić
Upravni odbor sačinjavaju:
Vlatko Strukar, Anto Matošević, Nevzudin Ahmić, Marjan Azinović i Anto Kovač
- Tajnik USR Vitez - Novak Šarić
Nadzorni odbor USR Vitez:
Zoran Šakić, Enes Škrgo i Dragan Augustinović

RAZNO
- Tradicionalno druženje za otvorenje sezone 2024. godine će biti kod Ribarskog doma u nedelju 25.02.2024. godine.
- Otvor ribolova za sezonu 2024. godine je petak 01.03.2024. godine

Bistro vam želimo u novoj sezoni!

skupstina 2

skupstina 3

skupstina 4