Sastanak UO SSRD SBK/KSB - revizija Ribolovne osnove

Dana 31.10.2019. godine u prostorijama KSR Travnik održan je sastanak Upravnog odbora SSRD SBK/KSB na kojem su pregledane ponude za izradu revizije Ribolovne osnove za ribolovne zone nad kojima ribolovno pravo imaju članice saveza SBK/KSB.


Najpovoljniju ponudu je poslao Agronomsko prehrambeno-tehnoloski fakultet, Sveučilišta Mostar sa cijenom oko 27.000,00 KM. Rok za izradu revizije Ribolovne osnove je 120 dana.

Upravni odbor je prihvatio ovu ponudu i ovlastio predsjednika Upravnog odbora Almedina Kolonića da može potpisati Ugovor sa izabranim ponuđačem.
Na kraju sastanka potpisan sve članice su potpisale protokol o zajedničkom finansiranju revizije Ribolovne osnove.

USR Vitez su predstavljali Dragan Jonjić predsjednik i Novak Šarić-Nono tajnik.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477