info@usrvitez.ba
zima_1 zima_2 zima_3 zima_4 zima_5

Sastanak UO i NO - poribljavanje 2021.

Održan je sastanak Upravnog i Nadzornog odbora na kome je donešen Plan poribljavanja Kruščice i Bile sa mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta.

PLAN PORIBLJAVANA
Poribljavanje će se izvršiti sa dvije ekipe i to jedna ekipa za Kruščicu i jedna ekipa za rijeku Bila. Poribljavanje je zakazano za 19.10.2021. godine.
1. Rijeku Kruščicu poribiti sa 10.000 komada mlađi potočne pastrmke od ušća u Lašvu pa uzvodno uključujući sve veće pritoke. Vozilo za poribljavanje Edin Čizmić.
2. Rijeku Bilu poribiti sa 5.000 komada mlađi potočne pastrmke od ušća u Lašvu pa uzvodno do granice sa SRD Han Bila (iznad Zabilja). Vozilo za poribljavanje Anto Matošević Lord.

Zborno mjesto za sve ekipe je u mrijestilištu, kisik, ribu i uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti će pripremiti Dragan Jonjić. Nakon utovara obe ekipe će se vratiti ispred Ribarskog doma gdje će ih sačekati nadležne kantonalne inspekcije koje će izvršiti pregled riba i sačiniti Zapisnike o poribljavanju. Obavjestiti članove o predstojećoj akciji poribljavanja, a izvještaj o poribljavanju postaviti na facebook i web stranicu Udruge - zadužen tajnik.