Sastanak UO, NO i Komisije za poribljavanje

INFORMACIJA ZA ČLANOVE
Na zajedničkom sastanku Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Komisije za poribljavanje održanom dana 03.09.2019. godine donešen je Plan poribljavanja III ribolovnog područja-zona III.

U Planu su definirane III faze poribljavanja i to: I faza -rijeka Kruščica sa pritokama i ostale pritoke rijeke Lašve sa 35.000 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta, II faza rijeka Lašva od Kolotina do iznad Sajevića kuća i III faza od Impregnacije do Etno-sela (mušičarska staza nije uključena). Za drugu i treću fazu obezbjeđeno je po 170 kilograma potočne pastrmke iz ribogojilišta Prozor-Rama. Sva poribljavanja će se izvršiti uz nadzor nadležne kantonalne inspekcije.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477