Poribljavanje Lašve faza III

INFORMACIJA ZA ČLANOVE
Sa današnjom III fazom poribljavanja potočne pastrmke 12.09.2019. (četvrtak) godine u količini 170 kilograma i poribljena 3 potoka sa mladji potočne pastrmke ispunjen je Plan poribljavanja.

Rijeka Lašva izvršeno poribljavanje na lokacijama: Maljića kuće, Modrulja, Novaci, iza zgrade općine Vitez, Bebin most, Mahala od Jaruge do mušičarske staze i od Vonkovog mosta do Etno-sela.
Akciju odradili: Nikola Banić, Zdravko Furundjija, Mirsad Grabus, Nevzudin Ahmić član UO, Emzudin Sarajčić član UO, Fahrudin Livnjak i Edin Čizmić (zahvaljujemo se na donaciji vozila za prevoz ribe).
Druga ekipa je poribila Tolovski, Bukljanski i Krčevljanski potok sa mladji potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta, a akciju su izveli Vinko Strukar Lovačka sekcija Jelovac i Danijel Krišto.
Priprema ribe i mladji za transport, boce sa kisikom odradili Dragan Jonjić, Nono Šarić i Naser Topčić. Od strane Komisije za poribljavanje prisutan Anto Kovač.
Sa sutrašnjim danom se završava poribljavanje još nekoliko potoka te počinje priprema mrijestilišta za naredni mrijest.
Bistro!

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477