Poribljavanje - dio matičnog jata poslan u zasluženu mirovinu

Dana 16.06.2019. godine je dio matičnog jata potočne pastrmke poslan u zasluženu mirovinu.


Izdvojen je dio matica potočne pastrmke koje u zadnjem mrijestu nisu dale ikru te su iste vraćene na mušičarsku stazu odakle su i uzete. Vraćeno je oko 50-ak komada od 0,5 kg do 3 kg, ukupne težine oko 65-70 kg. Zanimljivo je da su nakon 15-ak minuta odmah počele da intezivno kupe hranu sa površine, naročito veliku majsku muhu.

Zahvaljujemo Dragan Jonjić, Vlatko Strukar, Naser Topčić, Dragan Augustinović i Nono Šarić koji su izveli akciju.
Bistro!

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477