Svake godine diljem svijeta mnogi podižu svoj glas kako bi slavili rijeke svijeta i one…
Dio potoka Kremenik koji služi kao uzgojni potok i prirodno riblje plodište. Potok Kremenik čine…
U "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" odrađena je i četvrta tura mrijesta potočne…
Danas je u "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik odrađena i treća…

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477