I prvi dan u 2020. godini je radni

Iako je prvi dan Nove 2020. godine mora se raditi jer riba ne pita za praznike.

Izvršen pregled i dezinfekcija riba u mrijestilištu, malo se počistilo, a i nazdravilo. Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477