Uređenje i dezinfekcija mrijestilišta

Ovih dana izvedena je akcija uređenja mrijestilišta.


Matičnjaci iz vanjskog bazena su izmješteni, očišćeni su nanosi mulja i algi, izvršena je kompletna dezinfekcija i bazen je napunjen. Dovodi i odvodi vode su pregledani i očišcćni. Trava oko objekta, bazena i pristupnog puta je pokošena.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477