info@usrvitez.ba
zima_1 zima_2 zima_3 zima_4 zima_5

Druga tura mrijesta 2022.

U "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik danas smo uspješno odradili i drugu turu vještačkog mrijesta potočne pastrmke. U ležnice je položeno novih 35.000 komada oplođene ikre. Trenutno u ležnicama zajedno sa prvom turom se nalazi ukupno 95.000 komada ikre potočne pastrmke. Sa današnjom akcijom izmriještena je polovina matičnog jata.