Udruga sportskih ribolovaca Vitez

USR Vitez je sportsko amatersko udruženje, koje ima za cilj promociju, organiziranje i razvoj sportskog ribolova na području općine Vitez, u koje se udružuju slobodnom voljom građani općine Vitez radi bavljenja sportskim ribolovom, turizmom i rekreacijom u prirodi radi unapređenja ribarstva i zaštite okoliša.

USR Vitez svojom aktivnošću, doprinosi stvaranju uvjeta da se u njoj vrši masovnije okupljanje mladeži i građana, u  cilju razvitka sportske kulture, ljubavi prema prirodi i zaštiti okoliša, te razmjeni iskustava sa srodnim udruženjima.

MISIJA:
Borba za zdrave rijeke i okoliš na teritoriji općine VItez očuvanjem i revitalizacijom biljnog i životinjskog svijeta sliva rijeke Lašve putem vlastitog  primjera i edukacijom članova o značaju ekologije i uticaju na zdravlje ljudi. Poticanjem volonterstva i pozitivnih promjena uticati na bolji kvalitet življenja.

VIZIJA:
Zdrave rijeke i potoci općine Vitez sa čistim okolišem i bogatim autohtonim ribljim fondom te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.

Ciljevi i zadaci udruge su:

1. Da okuplja ljubitelje prirode, ribolovnog sporta i ribolovnog turizma, te organizirano djeluje u pravcu unapređenja i zaštite ribljeg fonda i opće zaštite čovjekove okoline.

2. Da u duhu sportskog amaterizma kod svojih članova razvija sportsku vještinu, sportsku kulturu, osjećanje solidarnosti i svijesti o potrebi zaštite i unapređenja čovjekove okoline, prioritetno ribljeg fonda, te ukupne flore i faune u rijekama i jezerima.

3. Da kod članova razvija osjećaj za važnost vodotokova i obvezu njihove zaštite, kroz razne akcije, čišćenja i čuvanja.

4. Da organizira i provodi takmičenja i učestvuje na takmičenjima koje organizira SRS KSB/SBK, SRS Federacije i SRS Bosne i Hercegovine.

5. U skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBiH i Ribolovnom osnovom za područje općine Vitez, odnosno vodama koje dobije na upravljanje, donosi godišnje planove i programe zaštite i unapređenja ribolovnih voda i ribljeg fonda.

6. Da putem svojih organa prati i analizira pitanja i problematiku ribolovnog sporta, ribljeg fonda i ribolovnih voda i poduzima konkretne mjere i akcije za racionalno korištenje ribljeg fonda i njegovo pravovremeno obnavljanje, osiguravajući za to sredstva iz vlastitih izvora , proračuna općine, SBK/KSB i Federacije BiH, te drugih izvora koji imaju istu obavezu.

7. Da surađuje sa privrednim organizacijama koje proizvode riblju mlađ i sa njima udružuje sredstva, usklađuje programe i planove i sprovodi akcije poribljavanja ribolovnih voda kojima upravlja u skladu sa zakonom.

8. Da pravovremeno informira članove USR Vitez, općinske organe i inspekcijske službe o svom radu, surađuje sa vodoprivrednom inspekcijom kantona u cilju zaštite ribljeg fonda i voda.

9. Da vrši i druge zadatke i poslove od interesa za članove udruge i društvenu zajednicu, a sve u skladu sa zakonom, te motivima udruživanja.

ORGANI UPRAVLJANJA USR VITEZ:

- Skupština USR Vitez - svi članovi,
- Upravni odbor - 7 članova,
- Nadzorni odbor - 3 člana
- Tajnik USR Vitez

UO USR Vitez

Na fotografiji su s lijeva na desno: Ivica Kovač, Stipica Mlakić, Josip Bertović, Dragan Jonjić, Naser Topčić, Novak Šarić i Nevzudin Ahmić

UPRAVNI ODBOR USR VITEZ za period 2016.-2020.:
Dragan Jonjić predsjednik USR Vitez, Nevzudin Ahmić zamjenik predsjednika, Stipica Mlakić, Josip Bertović, Emzudin Sarajčić, Marjan Azinović, Anto Matošević Lord

TAJNIK
Novak Šarić Nono

RIBOČUVAR:
Naser Topčić

Nadzorni odbor USR Vitez 2016.-2020. čine:
- Zoran Šakić
- Jasmin Hrustić
- Dragan Augustinović

Stalne komisije Upravnog odbora su:
- Disciplinski sud koji broji 3 člana: Fabijan Tomić, Amir Arnautović i Anto Matošević
- Komisija za sportska takmičenja: Miroslav Grabovac, Muamer Varupa
- Komisija za zaštitu ribljeg fonda 3 člana: Branko Šakić, Aladin Hurem i Anto Kovač

Ribočuvarska služba:
- jedan i povremeno dva ovlaštena ribočuvara
- volonterska ribočuvarska služba

USR VITEZ JE ČLANICA U SAVEZIMA:

 srsbih
Sportsko ribolovni savez
Bosne i Hercegovine

 

srsfbih
Sportsko ribolovni savez
Federacije Bosne i Hercegovine

 

srssbk
Sportsko ribolovni savez        
SBK/KSB

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477