Udruga sportskih ribolovaca Vitez

USR Vitez je sportsko amatersko udruženje, koje ima za cilj promociju, organiziranje i razvoj sportskog ribolova na području općine Vitez, u koje se udružuju slobodnom voljom građani općine Vitez radi bavljenja sportskim ribolovom, turizmom i rekreacijom u prirodi radi unapređenja ribarstva i zaštite okoliša.

USR Vitez svojom aktivnošću, doprinosi stvaranju uvjeta da se u njoj vrši masovnije okupljanje mladeži i građana, u  cilju razvitka sportske kulture, ljubavi prema prirodi i zaštiti okoliša, te razmjeni iskustava sa srodnim udruženjima.

MISIJA:
Borba za zdrave rijeke i okoliš na teritoriji općine VItez očuvanjem i revitalizacijom biljnog i životinjskog svijeta sliva rijeke Lašve putem vlastitog  primjera i edukacijom članova o značaju ekologije i uticaju na zdravlje ljudi. Poticanjem volonterstva i pozitivnih promjena uticati na bolji kvalitet življenja.

VIZIJA:
Zdrave rijeke i potoci općine Vitez sa čistim okolišem i bogatim autohtonim ribljim fondom te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.

Ciljevi i zadaci udruge su:

1. Da okuplja ljubitelje prirode, ribolovnog sporta i ribolovnog turizma, te organizirano djeluje u pravcu unapređenja i zaštite ribljeg fonda i opće zaštite čovjekove okoline.

2. Da u duhu sportskog amaterizma kod svojih članova razvija sportsku vještinu, sportsku kulturu, osjećanje solidarnosti i svijesti o potrebi zaštite i unapređenja čovjekove okoline, prioritetno ribljeg fonda, te ukupne flore i faune u rijekama i jezerima.

3. Da kod članova razvija osjećaj za važnost vodotokova i obvezu njihove zaštite, kroz razne akcije, čišćenja i čuvanja.

4. Da organizira i provodi takmičenja i učestvuje na takmičenjima koje organizira SRS KSB/SBK, SRS Federacije i SRS Bosne i Hercegovine.

5. U skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBiH i Ribolovnom osnovom za područje općine Vitez, odnosno vodama koje dobije na upravljanje, donosi godišnje planove i programe zaštite i unapređenja ribolovnih voda i ribljeg fonda.

6. Da putem svojih organa prati i analizira pitanja i problematiku ribolovnog sporta, ribljeg fonda i ribolovnih voda i poduzima konkretne mjere i akcije za racionalno korištenje ribljeg fonda i njegovo pravovremeno obnavljanje, osiguravajući za to sredstva iz vlastitih izvora , proračuna općine, SBK/KSB i Federacije BiH, te drugih izvora koji imaju istu obavezu.

7. Da surađuje sa privrednim organizacijama koje proizvode riblju mlađ i sa njima udružuje sredstva, usklađuje programe i planove i sprovodi akcije poribljavanja ribolovnih voda kojima upravlja u skladu sa zakonom.

8. Da pravovremeno informira članove USR Vitez, općinske organe i inspekcijske službe o svom radu, surađuje sa vodoprivrednom inspekcijom kantona u cilju zaštite ribljeg fonda i voda.

9. Da vrši i druge zadatke i poslove od interesa za članove udruge i društvenu zajednicu, a sve u skladu sa zakonom, te motivima udruživanja.

ORGANI UPRAVLJANJA USR VITEZ:

- Skupština USR Vitez - svi članovi,
- Upravni odbor - 7 članova,
- Nadzorni odbor - 3 člana
- Tajnik USR Vitez

UPRAVNI ODBOR USR VITEZ za period 2020.-2024. godine

dragan jonjic

    Dragan Jonjić
predsjednik USR Vitez

emzudin sarajcic

 Emzudin Sarajčić
zamjenik predsjednika

vlatko strukar

    Vlatko Strukar
        član UO

anto matosevic

   Anto Matošević
         član UO

nevzudin ahmic

  Nevzudin Ahmić
         član UO

marjan azinovic

   Marjan Azinović
          član UO

anto kovac

      Anto Kovač
       
član UO


         TAJNIK
nono tajnik

 Novak Šarić Nono

    RIBOČUVAR:
naser topcic
     Naser Topčić

Nadzorni odbor USR Vitez 2020.-2024.:

zoran sakic

     Zoran Šakić

jasmin hrustic

  Jasmin Hrustić

dragan augustinovic

Dragan Augustinović

Stalne komisije Upravnog odbora su:
- Disciplinski sud
- Komisija za sportska takmičenja
- Komisija za zaštitu ribljeg fonda

Ribočuvarska služba:
- jedan i povremeno dva ovlaštena ribočuvara
- volonterska ribočuvarska služba 4 člana

USR VITEZ JE ČLANICA U SAVEZIMA:

 srsbih
Sportsko ribolovni savez
Bosne i Hercegovine

 

srsfbih
Sportsko ribolovni savez
Federacije Bosne i Hercegovine

 

srssbk
Sportsko ribolovni savez        
SBK/KSB

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477