info@usrvitez.ba

Lovostaj na potočnu pastrmku

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Službene novine Federacije BiH», broj 64/04), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, d o n o s i "Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov".

Ovim pravilnikom propisuje se namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme u privrednom ribolovu, popis ulova u privrednom ribolovu, način, vrsta i količina ribolovnih alata, opreme i mamaca u sportsko-rekreativnom ribolovu, lovostaj, minimalna duljina ulovljene ribe, maksimalni dozvoljeni ulov i popis ulova u sportsko-rekreativnom ribolovu.

Član 13.
Zabranjuje se obavljanje ribolova na pojedine vrste riba u određenom periodu godine, za vrijeme kojeg se one ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet. Određuje se lovostaj za: 1. neretvansku mekousnu pastrmku (Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steind.) od 1.10. do 30.04.; 2. potočnu pastrmku (Salmo trutta m. fario L.) od 1.10. do 28.02.; 3. jezersku pastrmku (Salmo trutta m. lacustris L.) od 1.10. do 28.02.; 4. mladicu (Hucho hucho L.) od 1.01. do 31.05.; 5. glavaticu (Salmo marmoratus Cuvier ) od 1.10. do 31.03; 6. lipljena (Thymallus thymallus L.) od 1.01. do 30.04.; 7. šarana (Cyprinus carpio L.) od 1.04. do 31.05.; 8. štuku (Esox lucius L.) od 1.02. do 31.03.; 9. smuđa (Stizostedion lucioperca L.) od 1.03. do 31.05.; 10. soma (Silurus glanis L.) od 1.04. do 15.06.; 11. kečigu (Acipenser ruthenus L.) od 01.03. do 31.05.

Izmjena i dopuna "Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov" od 06.05.2009. godine propisuje i lovostaj na lipljena (thymallus thymallus) u periodu od 01.10.2022.-31.05.2023. godine  (Iako smatramo da je ovo greška dužni smo poštivati zakonske odredbe, a nadamo se da će SRS FBiH u suradnji sa nadležnim federalnim ministarstvom ispraviti postojeći termin lovostaja lipljena)