info@usrvitez.ba

|VIDEO| Čišćenje velikog bazena

Izvršeno je čišćenje i dezinfekcija vanjskog bazena u kom se nalazi matično jato mladice (hucho hucho) i potočne pastrmke (salmo trutta m. fario). Video snimljen pri punjenju bazena. Na videu dio matičnog jata mladica. Zahvaljujemo prijateljima iz Kaknja koji su donijeli veću količinu ciprinida za ishranu mladice. Izvršeno je i košenje mrijestilišta.

Prijatelji iz Kaknja

Prijatelji iz Kaknja

Pokošeno je mrijestilište i uređen pristup

Košenje mrijestilišta