info@usrvitez.ba

Divlje pastrmke za matično jato

Planskim aktivnostima u mrijestilištu je predviđeno, u narednom periodu, dodavanje novih jedinki u matično jato potočne pastrmke koje nisu u srodstvu sa postojećim maticama. Ova aktivnost je nedavno počela sa prvih 30-ak jedinki divlje potočne pastrmke koje su nam obezbjedili prijatelji udruženja Almedin Mrki Porča i Edin Kasumović uz pomoć svojih prijatelja (izlov urađen u jako udaljenim planinskim potocima), a ishranu za ove divlje potočne pastrmke u vidu veće količine bijele ribe je obezbjedio Fahrudin Habibović. Pripremljen je jedan unutarnji bazen (malo smo ga uredili sa zaklonima i vodenim biljem) gdje će, za početak, biti ove jedinke do završetka karantene, a onda će dobiti svoj sopstveni prostor odvojen od postojećeg matičnog jata. Neke od ovih jedinki su već polno zrele i moguće je da ćemo ih koristiti već u narednom ciklusu mrijesta.


Almedin Mrki Porča - donacija divljih potočara


bijela riba za ishranu pastrmke


zakloni u unutarnjem bazenu


karantena