info@usrvitez.ba

Dio mlađi u uzgoju do 2023.

Nakon poribljavanja rijeke Bile sa 10.000 komada, sliva Kruščice sa 30.000 komada, rijeke Lašve sa 60.000 komada i ostalih potoka sa 2.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta do 12 cm, u mrijestilištu je ostavljen dio mlađi u količini cca 3.000 komada za poribljavanje mušičarske staze koja je u ovom ciklusu preskočena. Ova mlađ će ostati u mrijestilištu do početka iduće sezone tj. 01.03.2023. godine.