info@usrvitez.ba

Vraćena matična jata pastrmke

Nakon završenh radova čišćenja i dezinfekcije bazena te ponovnog punjenja, nakon 24 sata vraćena su matična jata potočne pastrmke.