info@usrvitez.ba
Vode kojim gospodari Udruga sportskih ribolovaca VITEZ pripadaju III ribolovnom području –zona III, a obuhvataju slijedeće vode:Rijeka Lašva od kuće Joze Matoševića u Biloj nizvodno do kuće Mustafe Kajmakovića u…
Rijeka Lašva cijelim tokom predstavlja salmonidnu vodu sa izraženim regijama potočne pastrmke i lipljena. Rijeka Lašva izvorište ima na južnim i jugoistočnim obroncima planine Vlašić, gdje joj vode drenira glavna…
Rijeka Kruščica je desna pritoka Lašve sa ušćem na teritoriji općine Vitez. Izvor se nalazi na planini Kruščica, a napaja je mnoštvo planinskih potoka. Ova rijeka je pod stalnom zabranom…
Manji dio rijeke Bile kojim gospodari Udruga sportskih ribolovaca Vitez je na dijelu od Stožerinskog potoka nizvodno do ušća u rijeku Lašvu, dok veći dio je na ribolovnom području SRD…

Novosti iz USR Vitez