info@usrvitez.ba

Čišćenje akumulacije MHE na Biloj

Rijeka Lašva u 10 sati ujutro nakon više od 10 sati neprekidnog ispuštanja mulja iz MHE na rijeci Bila. Jutros je boja vode bila crna od jalovine sa rudnika u Han Biloj.