info@usrvitez.ba

Revizija ribolovne osnove 2020

Na osnovu člana 10. i člana 48. Zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH te dozvole od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 03-3-24/3-1979/19 izdate dana 04.02.2020. godine pristupilo se aktivnostima na izradi revizija Ribolovne osnove na III ribolovnom području – zona III kojom gospodari Udruga sportskih ribolovca Vitez. Dana 05.05.2020. godine aktivnosti na izradi revizije Ribolovne osnove je vršila ekspertna skupina sa Agronomsko prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Mostar pod vodstvom Prof.dr.sc. Jerko Pavličević, a na osnovu sklopljenog Ugovora sa UO SSRD SBKKSB. Izradu Revizije za sve članice SSRD SBK/KSB financira Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB kojima se i ovom prilikom zahvaljujemo.
Lokacije na kojima se vršio izlov uzoraka ribe elektroagregatom su: Modrulja i Novaci, mušičarska staza LT, Vonkov most, Mošunj i rijeka Kruščica dvije lokacije. Izvršen je pregled stanja Mini-centra za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba Kremenik gdje smo dobili pohvale za rad. Zahvaljujemo se i članovima USR Vitez na pomoći tokom danasnjih aktivnosti. U prilogu dio fotografija sa dvije lokacije.