info@usrvitez.ba

Izvještajna skupština 2018.

Dana 17.02.2018. godine u maloj sali općine Vitez održana je izvještajna Skupština Udruge sportskih ribolovaca Vitez. Prisutne je pozdravio predsjednik Dragan Jonjić te je pozvao da se minutom šutnje oda počast preminulim članovima USR Vitez, a zatim se prešlo na radni dio. Izabrani su organi rada Skupštine i predložen je dnevni red koji je jednoglasno usvojen, a zatim se prešlo na izvještaj o radu USR Vitez za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine. Ukratko je iznešeno šta se uradilo u oblastima ekologija i zagađenja, suradnja sa nadležnim službama, ukazano je na veliki broj radnih akcija, izvedena poribljavanja mlađi potočne pastrmke iz sopstvenog uzgoja pri čemu je poribljena Lašva, Kruščica i sve pritoke, zaštita i čuvanje ribljeg fonda, radu mušičarske staze, takmičenjima i radu ribogojilišta Kremenik.  Iskazana je zahvalnost općini Vitez i općinskom načelniku gdin. Tomislav Bošnjak-Matić na svesrdnoj pomoći u radu Udruge, a naročito za pomoć kao bi se realiziralo Rješenje za rad mrijestilišta Kremenik. Izvještaj je jednoglasno usvojen.

Izvještaj Nadzornog odbora podnio je Jasmin Hrustić. Ukazao je da su svi sastanci UO USR Vitez u 2017. godine vođeni uz prisustvo članova Nadzornog odbora, te da uvidom u poslovanje udruge nisu nađene nikakve nepravilnosti. Također je rekao da je kompletan rad USR Vitez za 2017. godinu kontrolirala i kantonalna vodoprivredna inspekcija te da na osnovu zapisnika NO nema primjedbi. Izvještaj NO USR Vitez je usvojen jednoglasno. 

Predstavljeni su izvještaji Komisije za poribljavanje i to: poribljavanje sa mlađi potočne pastrmke 2017. izvedeni u 3 faze (20.05., 03.06. i 04.06.) gdje je poribljena rijeka Lašva, Kruščica i svi potoci sa 72.000 komada mlađi, kao i izvještaj o poribljavanju Lašve i Kruščice izvedeni 25.01.2018 i 06.02.2018. godine gdje je ubačeno 650 kg potočne pastrmke lovne dužine. Izvještaji su jednoglasno usvojeni.

U financijskom izvještaju za 2017. godinu je članstvo upoznato sa brojem prodatih godišnjih i dnevnih dozvola, ostvarenim vanrednim financijskim prihodima i rashodima. Istaknuto je da je i ove godine izvršen prebačaj plana za 9.871,04 KM, pri čemu USR Vitez nema dugovanja ni po kojem osnovu prema drugima. Izvještaj je jednoglasno usvojen. Predstavljen je i prijedlog financijskog plana sa planiranim prihodima i rashodima za 2018 godinu baziran na 100 članova. Isti je jednoglasno usvojen.

Zatim se pristupilo predstavljanju obimnog Programa rada USR Vitez za 2018. godinu. Nabrojani su planirani zadaci, sportsko-ribolovne aktivnosti, rad na promociji USR Vitez, mrijestilište Kremenik: trenutno stanje mlađi i matičnih jata potočne pastrmke i škobalja, planiran mrijest mladice i formiranje matičnog jata lipljena te planovi za poribljavanja, plan neophodnih radova i akcija te je ukazano članovima na obavezu obavljanja minimalno 2 akcije tokom sezone kako ne bi došli u situaciju da pri produženju dozvola moraju platiti naknadu za neispunjene obaveze prema USR Vitez. Program rada je usvojen jednoglasno.

Otvorenje ribolovne sezone 2018. godine je za otvorenu vodu 01.03.2018. godine, a za mušičarsku stazu je 04.03.2018. godine gdje su svi članovi pozvani na druženje.

Pod tačkom razno je članstvo upoznato sa prijedlogom da se za svaki rođendan USR Vitez 10.04. okupimo kod Ribarskog doma kako bi se družili i proslavili ovaj naš jubilej. Potom je diskutirano o izgradnji MHE, zagađenjima i kako to utiče na Lašvu i pritoke te šta se može poduzeti u zaštiti rijeka. Za riječ se javilo i nekoliko članova koji su iskazali zadovoljstvo radom UO i uputili pohvale za rad u 2017. Ukazano je i na sve vidljivije rezultate rada, te su članovi pozvani da daju masovniju podršku kako bi nam vode bile što bolje.