info@usrvitez.ba

Izvještajna skupština 2019.

Izvještajna skupština USR Vitez odražan je u Ribarskom domu sa početkom u 13.00 sati. Sve prisutne je u uvodnoj riječi pozdravio predjednik USR Vitez Dragan Jonjić. Odata je počast, minutom šutnje, preminulim članovima USR Vitez. Usvojen je predloženi Dnevni red i izabrani su zapisničar i ovjerivači zapisnika.

Obzirom da je član UO Novak Šarić protekle godine radio kao VD tajnik isti je Odlukom skupštine izabran za tajnika, a na upraženjeno mjesto u UO izabran je je Anto Matošević Lord.

- Izvještaj o radu u 2018. godini ispred UO USR Vitez podnio je tajnik Novak Šarić. U Izvještaju je prezentiran dosada najveći obim realiziranih aktivnosti. Većinu aktivnosti je realiziralo 10-ak članova entuzijasta na čelu sa predsjednikom te je ukazano da bi se moglo puno više i puno bolje kada bi se i ostatak članova angažirao.
- Za ovu sezonu (2019.godina) ribolovnom dozvolom su nagrađeni Dominik Garić za osvojeno 1. mjesto na prvenstvu BiH 2018. u mušičarenju do 18. godina i Dragan Bodulović za niz većih donacija za potrebe USR Vitez.
- Izvještaj Nadzornog odbora podnio je Zoran Šakić koji je naveo da je prošle godine održano 8 sastanak UO i na svakom sastanku su bili prisutni i članovi NO, te je na taj način cijelu godinu vršena kontinuirana kontrola rada UO. Ova praksa se pokazala kao dobra te su i ove godine već održana 2 zajednička sastanka UO i NO. 

- U izvještaju Komisije za poribljavanje je na glašeno da je u prethodnoj 2018. godini izvršeno 5 akcija poribljavanje Lašve i svih pritoka. Sva poribljavanja su fotografirana, a fotografije i lokacije su kao i dosada objavljene na našoj web stranici. Ovom prilikom je odato priznanje Komisiji za poribljavanje i svim članovima koji su poribljavali za izuzetno kvalitetno obavljen posao. Sva poribljavanja su urađena uz nadzor kantonalne inspekcije o čemu su sačinjeni i Zapisnici o poribljavanju.

- Financijski izvještaj za prošlu godinu je pokazao koliki je obim urađenih poslova, a isti je u odnosu na Plan prebačen čak 285%. Prebačaj se odnosi na veliki broj radova na proširenju kapaciteta mrijestilišta, formiranje matičnog jata potočne pastrmke i mladice te uzgoja mlađi potočne pastrmke. Isti je jednoglasno usvojen.

- Plan rada za 2019. godinu je jako obiman te je isti usvojen bez izmjena, a nadamo se da će uz veće angažiranje članova isti biti ispunjen u potpunosti.
- Financijski plan za 2019. godinu je povećan za 25% te je isti obrazložen po stavkama i usvojen je jednoglasno.-
- Potvrđen je i Režim ribolova za 2019. godinu te isti treba objaviti na web stranici Udruge.
- Pod tačkom Razno je utvrđeno otvorenje sezone ribolova na potočnu pastrmku za 01.03.2019. godine, a organizirano otvorenje uz druženje članova i prijatelja je 03.03.2019. godine (nedelja) ispred Ribarskog doma kada se otvara i mušičarska staza.

- Na prijedlog Novaka Šarića, Skupština je usvojila izmjenu člana 33. Statuta USR Vitez koji se odnosi na izbor predsjednika i zamjenika, na način da predsjednika i zamjenika ne bira Upravni odbor između sebe nego da iste biraju svi članovi na Skupštini javnim glasanjem.