info@usrvitez.ba

Izvještajno-izborna skupština 2020.

Dana 09.02.2020. godine, u Lovačkom domu u Vitezu, održana je Izvještajno-Izborna Skupština USR Vitez kojoj je prisustvovalo 57 članova.
Dnevni red je usvojen bez izmjena. Skupština je počela minutom šutnje u spomen na preminule članove USR Vitez. Sve prisutne je pozdravio dosadašnji predsjednik USR Vitez Dragan Jonjić te se prešlo na rad po tačkama Dnevnog reda.

SVEČANI DIO
U svečanom dijelu dodijeljene su zahvalnice svima koji su u prethodnom periodu pomogli i unaprijedili rad USR Vitez.
ZAHVALNICE:
Za uspješnu suradnju i pomoć u zaštiti ugroženih salmonidnih vrsta kao i svesrdnu pomoć u aktivnostima Mini-centra za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba - SRD Banja Luka, UG SRD "Bistro" Kakanj, Edin Čizmić Kruščica, Jasmin Habibović Zenica, Almedin Porča, Emir Mukladžija, Derviš Helja, Selmir Hajduković i Asmir Hasanica iz Kaknja,
- Za uspješnu suradnju i pomoć u aktivnostima USR Vitez - Hrvatska udruga mladih Središnja Bosna Vitez i Josip Rajić član USR Vitez

Predstavnici UG SRD "Bistro" Kakanj su uručili USR Vitez i našem predsjedniku Zahvalnicu za nesebičnu podršku i pomoć u radu i organizaciji UG SRD "Bistro" Kakanj. Zahvaljujemo se dragim prijateljima.

IZVJEŠTAJNI DIO
U izvještajnom dijelu tajnik USR Vitez, Novak Šarić, podnio je opširan izvještaj o radu za 2019. godinu o projektima, akcijama, radu mrijestilištu, radu mušičarske staze i Ribarskog doma, ekologiji i zagađenjima te naplaćenim štetama, ukratko o većem broju izvršenih poribljavanja, aktivnostima UO i NO, zaštiti i čuvanju ribljeg fonda, takmičenjima...itd. U izvještaju je vidljivo koliko mnogo je bilo aktivnosti u protekloj godini te koji su ostvareni rezultati. Izvještaj je pozdravljen pljeskom i isti je jednoglasno usvojen. 
- U izvještaju Komisije za poribljavanje iznešena su sva poribljavanja potočnom pastrmkom hronološki uz nabrojane količine, uzrast i tržišnu vrijednosti ubačene ribe. Predstavljene su sve lokacije izvršenih poribljavanja te se zahvalilo članovima koji su sve akcije odradili po zacrtanom Planu.
Izvršeno je 5 većih i 4 manja poribljavanja. Poribljeni su svi vodotoci na teritoriji općine Vitez, a zbog planinskog terena i velikog broja vodotoka najzahtjevnije je bilo poribljavanje rijeke Kruščice i pritoka koje je potrajalo preko 5 sati sa ubačenih 30.000 komada mlađi potočne pastrmke.

Financijski izvještaj za 2019., Izvještaj Nadzornog odbora, Program rada USR Vitez za 2020. i Financijski plan za 2020. su jednoglasno usvojeni.

IZBORNI DIO
U izbornom dijelu za period 2020.-2024. godine izabrani su slijedeći članovi i to:
- Predsjednik USR Vitez - Dragan Jonjić
- Zamjenik predsjednika - Emzudin Sarajčić
- Upravni odbor sačinjavaju: 
Vlatko Strukar, Anto Matošević, Nevzudin Ahmić, Marjan Azinović i Anto Kovač
- Tajnik USR Vitez - Novak Šarić.
- Nadzorni odbor USR Vitez: 
Zoran Šakić, Jasmin Hrustić i Dragan Augustinović

RAZNO
- Predstavljen je prijedlog Poslovnika o radu Skupštine USR Vitez te je isti usvojen jednoglasno
- Otvorenje sezone 2020. godine će biti kod Ribarskog doma u nedelju 01.03.2020. godine.

Bistro vam želimo u novoj sezoni!