info@usrvitez.ba

Stanje na mrijestilištu 2019.

Informacija o stanju mrijestilišta nakon poplava. Nakon skoro 24 sata od početka poplava i radova na sanaciji mrijestilišta možemo kazati da smo uspjeli spasiti oko 50% mlađi potočne pastrmke i oplođene ikre kao i oko 50% matičnog jata. Sada slijede radovi na dezinfekciji preostale mlađi, matica i bazena. Uglavnom, ukoliko ne bude više neplaniranih događaja, i ove godine ćemo imati dovoljno ribe za poribljavanje naših rijeka i potoka. Zahvaljujemo se svima koji su nam na bilo koji način pružili podršku i ponudili pomoć. Lijepo je vidjeti da nismo sami.