info@usrvitez.ba

Kontrola inspekcije 2019.

U svrhu poribljavanja sa ribljom mlađi ili ribama za sezonu 2019./2020. izvršen je pregled mrijestilišta Kremenik kao i kontrola zdravstvene ispravnosti i zdravstvenog stanja riblje populacije na mrijestilištu. Uzeti su uzorci kože/peraja, škrga i crijevnog sadržaja za adspekcijski, sekcijski i mikroskopski pregled.

Pregled i uzimanje uzoraka su izvršili stručnjaci Veterinarskog fakulteta-veterinarskog instituta odjeljenja za akvakulturu Sarajevo i nadležne kantonalne veterinarske inspekcijske službe o čemu je sačinjen Zapisnik. Ispred USR Vitez prisutan predsjednik Dragan Jonjić i ribočuvar Naser Topčić.